KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHA HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem: 2588

UBND HUYỆN ĐỨC HUỆ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

Số:           /CV-PGDĐT

V/v hướng dẫn giảng dạy giáo dục

Nha học đường năm học 2018-2019

đối với giáo dục mầm non, tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

_______________________

         Đức Huệ, ngày       tháng  9  năm 2018

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Mầm non trong huyện

 

            Thực hiện Công văn số 2128/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 04/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An về việc hướng dẫn giảng dạy giáo dục Nha học đường năm học 2018-2019, phòng GD&ĐT triển khai đến các trường một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Về giảng dạy, tài liệu và đồ dùng dạy học

            1.Việc giảng dạy chương trình Giáo dục Vệ sinh răng miệng ở các trường tiểu học năm học 2018-2019 vẫn thực hiện theo tinh thần công văn 1565/CV.GD&ĐT ngày 24/9/2010 về việc phân bố các tiết giảng Chương trình giáo dục sức khoẻ Răng miệng cho học sinh mầm non và tiểu học.

  1. Về tài liệu và đồ dùng dạy học

            - Giáo viên giảng dạy theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế - Viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh.

            - Nhắc nhở cán bộ, giáo viên phụ trách Nha học đường bảo quản thuốc Fluor (nếu có) đúng quy định và các đồ dùng dạy học hiện có (mẫu hàm, bàn chải mẫu, tranh lật; xô, ca, ly, cốc để súc miệng, …) cũng như hướng dẫn học sinh sử dụng và bảo quản bàn chải đánh răng cá nhân.

          Lưu ý:

- Các phương tiện, vật dụng như: xô pha thuốc, bình (chai nhựa) chứa dung dịch Fluor phải có nhãn ghi rõ:

           + Xô pha thuốc súc miệng;

           + Bình (chai nhựa) chứa dung dịch Fluor;

           + Dung dịch Fluor để súc miệng – không được uống (màu đỏ);

           + Lọ chứa bột Fluor;

           + Có tủ bảo quản đúng nơi qui định.

            (đối với các đơn vị còn ngậm dung dịch Fluor)

- Các dụng cụ dùng để súc miệng như: mâm, xô, ca, ly,… phải rửa sạch, phơi khô, cất vào tủ sau khi sử dụng;

- Bàn chải đánh răng của học sinh phải rửa sạch, treo trên giá, để nơi khô thoáng tại phòng học không để bụi, bụi phấn rơi vào bàn chải;

- Thay ngay bàn chải mới khi bàn chải cũ bị tưa, bị hỏng,…

  1. Tổ chức giảng dạy

- Các tiết dạy giáo dục nha khoa xếp vào các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp hoặc tiết sinh hoạt tập thể (cho đến khi kết thúc chương trình);

          - Phương pháp giáo dục, dạy học: Kết hợp giảng dạy trên lớp với việc tổ chức các hoạt động thực hiện ngoài giờ lên lớp đảm bảo tiết học nhẹ nhàng sinh động, cần tổ chức như một hoạt động, tránh hình thức, cứng nhắc để tạo hứng thú và giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn.

         + Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học;

          + Tổ chức sinh hoạt chủ đề về sức khoẻ răng miệng, các trò chơi có liên quan, thi vẽ tranh, làm thơ,…

        - Thời gian tiết học trong khoảng 20 phút, vì vậy giáo viên có thể linh hoạt chọn lựa những nội dung thật gần gũi và cần thiết cho học sinh, thời gian tiết học dài hơn nhưng không quá 35 phút.

III. Công tác kiểm tra, chế độ báo cáo

          - Hiệu trưởng các trường cần tăng cường công tác tự kiểm tra, báo cáo theo định kỳ:

            - Cuối năm học, Hiệu trưởng các trường báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo  trước ngày 17/4/2019;

            - Trong năm học, nếu có hoạt động hỗ trợ Nha học đường của các tổ chức khác, Hiệu trưởng báo cáo bằng văn bản riêng;

            - phòng Giáo dục và Đào tạo kết hợp Trung tâm Y tế  huyện kiểm tra hoạt động của các đơn vị theo lịch giảng dạy (sẽ thông báo thời gian sau).

- Lưu ý:

+ Năm học 2018-2019 các trường tiểu học súc miệng với kem đánh răng có Fluor và chải răng, thực hiện mỗi tuần 2 lần sau giờ ra chơi (1 lần chải răng và súc miệng với kem đánh răng có Fluor, 1 lần chải răng súc miệng với nước);

+ Các trường tổ chức bán trú thực hiện chải răng và súc miệng sau khi ăn trưa mỗi ngày;

+ Các báo cáo cần thống nhất số liệu (giữa nhà trường và trạm Y tế xã, thị trấn) khi gửi cho phòng Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Y tế huyện.

(Đính kèm chương trình)

            Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trương các trường nghiêm túc triển khai thực hiện tốt tinh thần công văn này./.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỨC KHỎE

RĂNG MIỆNG CHO HỌC SINH MẪU GIÁO TOÀN TỈNH

Năm học 2018-2019

      

KHỐI MẦM

 

 

HỌC KỲ

 

 

TIẾT

 

ĐỀ TÀI

       I

1

Tại sao răng quan trọng?

2

Làm thế nào cho răng sạch?

II

3

Thức ăn tốt cho răng và nướu

4

Em không sợ hãi khi đi chữa răng

 

KHỐI CHỒI

 

HỌC KỲ

TIẾT

ĐỀ TÀI

I

1

Tại sao răng quan trọng?

2

Làm thế nào cho răng sạch?

II

3

Thức ăn tốt cho răng và nướu

4

Em không sợ hãi khi đi chữa răng

 

Ngoại khóa

 

 

Em tập chải răng đúng phương pháp

 

KHỐI LÁ

 

 

HỌC KỲ

 

 

TIẾT

 

ĐỀ TÀI

I

1

Tại sao răng quan trọng?

2

Làm thế nào cho răng sạch?

II

3

Thức ăn tốt cho răng và nướu

4

Em không sợ hãi khi đi chữa răng

 

Ngoại khóa

 

 

Em tập chải răng đúng phương pháp ngay sau khi ăn

 

Ngoại khóa

 

 

Thói quen xấu gây lệch lạc răng và hàm