THỰC ĐƠN

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 26/02/2018 ĐẾN NGÀY 02/ 03/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

26/02/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho đậu que

- Canh rau.

- Su su xào.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

-  Cháo thịt vịt.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu que, gia vị.

- Sườn non, mướp khía, rau dền, mồng tơi, gia vị.

- Su su, thịt heo, gia vị.

 

- Sữa Nuti

- Gạo, thịt vịt, đậu xanh, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò.

THỨ BA

27/02/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho trứng.

- Canh bắp cải.

- Dưa leo xào.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

-  Hủ tiếu.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, trứng vịt, gia vị.

- Bắp cải, sườn non, gia vị.

- Dưa leo, thit heo, gia vị.

 

 

- Sữa Nuti

- Thịt gà, hủ tiếu, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

THỨ TƯ 28/02/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

-  Chả cá.

- Canh khoai môn.

- Bắp cải thảo xào.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bánh canh bột xắt.

 

- Gạo.

- Chả cá, dầu.

- Khoai môn, sườn non, gia vị.

- Bắp cải thảo, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

Bánh canh, thịt heo, nấm rơm, cà rốt, hành, ngò, gia vị.

THỨ NĂM

01/03/2018

 

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt heo kho đậu hủ.

- Canh chua cá.

 

- Mướp  xào.

 

 

* Ăn xế:

- Sữa

-  Bún nấu nấm.

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Cá, rau muống, đậu bắp, cà chua, giá, me, hành, ngò.

- Mướp, thịt heo, gia vị.

 

 

 

- Sữa nuti.

- Bún, thịt gà, nấm rơm, cà rốt, gia vị.

 

 

THỨ SÁU

02/03/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- File basa muối sả ớt không cay.

- Canh đu đủ.

- Bắp cải thảo xào.

 

* Ăn xế:

- Sữa

-  Nui.

 

- Gạo.

- Cá basa,dầu ăn.

 

- Đu đủ,sườn non, gia vị..

- Bắp cải thảo, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

- Nui, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

 

                                                                               P.Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                   

                                                                                       Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 05/03/2018 ĐẾN NGÀY 09/ 03/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

05/03/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho xúc xích

- Canh rau.

- Su su xào.

 

 

* Ăn  xế:

- Sữa

-  Cháo thịt vịt.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, xúc xích, gia vị.

- Sườn non, mướp khía, rau dền, mồng tơi, gia vị.

- Su su, thịt heo, tim heo gia vị.

 

- Sữa Nuti

- Gạo, thịt vịt, đậu xanh, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò.

THỨ BA

06/03/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Lạp xưởng chiên.

- Canh súp.

- Dưa leo xào.

 

 

* Ăn  xế:

- Sữa

-  Miến .

 

 

- Gạo.

- Lạp xưởng, gia vị.

- Khoai tây, cà rốt, bông cải, củ dền, su su,  sườn non, gia vị.

- Dưa leo, thịt heo, gia vị.

 

- Sữa Nuti

- Miến, thịt gà, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

THỨ TƯ 07/03/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

-  Cá lóc kho cà chua.

- Canh cải nhún.

- Bắp cải thảo xào.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bún bò huế.

 

- Gạo.

- Cá lóc, cà chua, gia vị.

- Cải vún, sườn non, gia vị.

- Bắp cải thảo, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

- Bánh canh, thịt bò, nấm rơm, cà rốt, vị bún bò, chả lụa, ngò, gia vị.

THỨ NĂM

08/03/2018

 

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt gà kho.

- Canh chua cá.

 

- Mướp  xào.

 

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Nui.

 

- Gạo.

- Thịt gà, gia vị.

- Cá, rau muống, đậu bắp, cà chua, giá, me, hành, ngò.

- Mướp, thịt heo, gia vị.

 

 

 

- Sữa nuti.

- Nui, thịt heo, nấm rơm, cà rốt, gia vị.

 

THỨ SÁU

09/03/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- File basa muối sả ớt không cay.

- Canh bắp cải.

- Su su, cà rốt xào.

 

* Ăn xế:

- Sữa

-  Bún chả giò.

 

- Gạo.

- Cá basa,dầu ăn.

 

- Bắp cải,tôm, gia vị..

- Su su, cà rốt, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

- Bún, nấm mèo, mì tôm, bánh pía, gia vị.

 

 

                                                                               P.Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                   

                                                                                       Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 12/03/2018 ĐẾN NGÀY 16/ 03/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

12/03/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm.

- Thịt kho xúc xích.

- Canh bí đỏ.

- Bắp cải xào.

 

 

* Ăn  xế:

- Sữa.

-  Cháo lươn.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, xúc xích, gia vị.

- Bí đỏ, sườn non, gia vị.

- Bắp cải, thịt heo, tim heo,gia vị.

 

- Sữa Nuti

- Gạo, lươn, đậu xanh, khoai môn, nấm rơm, hành, ngò.

THỨ BA

13/03/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho trứng cút.

- Canh đu đủ.

- Dưa leo xào mực.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

-  Hủ tiếu.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, trứng cút, gia vị.

- Đu đủ, tôm, gia vị.

- Dưa leo, mực, gia vị.

 

- Sữa Nuti

- Thịt gà, hủ tiếu, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

THỨ TƯ

14/03/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

-  Chả cá

- Su su xào thịt.

- Canh rau.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bánh canh.

 

- Gạo.

- Chả cá, dầu.

- Su su, thịt heo, gia vị.

-Rau dền, mồng tơi, mướp, sườn non, gia vị.

 

- Sữa nuti.

Bánh canh, thịt gà, nấm rơm, cà rốt, hành, ngò, gia vị.

THỨ    NĂM

15/03/2018

 

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho đậu hủ

- Canh chua cá điêu hồng.

 

- Đậu que  xào thịt.

 

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Phở tươi.

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Cá, rau muống, đậu bắp, cà chua, giá, me, hành, ngò.

- Đậu que, thịt heo, gia vị.

 

 

 

- Sữa nuti.

- Phở, thịt bò, cà rốt, nấm rơm, hành lá, ngò, gia vị

 

 

THỨ SÁU

16/03/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- File basa muối sả ớt không cay.

- Canh cải nhún.

- Bắp cải thảo xào thịt.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bún cà ri.

 

- Gạo.

- Cá basa, dầu ăn.

 

- Cải nhún, sườn non, gia vị..

- Bắp cải thảo, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

.- Bún, thịt heo, khoai môn, cà rốt, sữa, hạt điều, đậu hạt Hà Lan, gia vị.

 

 

                                                                           P.Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                             Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 19/03/2018 ĐẾN NGÀY 23/ 03/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

19/03/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt ram, trứng luộc

- Canh bắp cải.

- Mướp xào.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

- Cháo thịt vịt.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, trứng vịt, gia vị.

- Sườn non, bắp cải, gia vị.

- Mướp, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa Nuti

- Gạo, thịt vịt, đậu xanh, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò.

THỨ BA

20/03/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho xúc xích.

- Canh rau.

 

- Dưa leo xào.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

- Bánh canh bột xắt.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, xúc xích, gia vị.

- Mướp, mồng tơi, rau dền, tôm, gia vị.

- Dưa leo, thit heo, tim heo, gia vị.

 

- Sữa Nuti

- Thịt gà, bánh canh, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

THỨ TƯ 21/03/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm.

- Thịt gà kho .

- Canh khoai từ.

- Bắp cải thảo xào.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Miến.

 

- Gạo.

- Thịt gà, gia vị.

- Khoai từ, sườn non, gia vị.

- Bắp cải thảo, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

- Miến, thịt gà, nấm rơm, cà rốt, hành, ngò, gia vị.

THỨ NĂM

22/03/2018

 

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt heo kho đậu hủ.

- Canh chua cá.

 

- Su su  xào.

 

 

* Ăn xế:

- Sữa

-  Bún nấu nấm.

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Cá, rau muống, đậu bắp, cà chua, giá, me, hành, ngò.

- Su su, thịt heo, gia vị.

 

 

 

- Sữa nuti.

- Bún, thịt gà, nấm rơm, cà rốt, gia vị.

 

 

THỨ SÁU

23/03/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- File basa muối sả ớt không cay.

- Canh bí xanh.

- Giá xào.

 

* Ăn xế:

- Sữa

-  Nui.

 

- Gạo.

- Cá basa,dầu ăn.

 

- Bí, sườn non, gia vị..

- Giá, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

- Nui, tôm, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

 

                                                                               P.Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                   

                                                                                       Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 26/03/2018 ĐẾN NGÀY 30/ 03/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

26/03/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Trứng chiên.

- Canh súp.

 

- Bắp cải thảo xào.

 

 

* Ăn  xế:

- Sữa

- Cháo lươn.

 

 

- Gạo.

- Trứng vịt, cà chua, gia vị.

- Sườn non, khoai tây, củ dền, bông cải, cà rốt, su su, gia vị.

- Bắp cải thảo, thịt heo, tim heo gia vị.

 

 

- Sữa Nuti

- Gạo, lươn, đậu xanh, bí đỏ, nấm rơm, hành, ngò.

THỨ BA

27/03/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt gà kho.

- Canh cải nhún.

- Dưa leo xào.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

- Bánh canh.

 

 

- Gạo.

- Thịt gà, gia vị.

- Cải nhún, thịt heo, gia vị.

- Dưa leo, mực, gia vị.

 

 

- Sữa Nuti

- Bánh canh, thịt heo, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

THỨ TƯ 28/03/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

-  Cá lóc kho cà chua.

- Canh bầu.

- Giá xào.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bún bò huế.

 

- Gạo.

- Cá lóc, cà chua, gia vị.

- Bầu, thịt heo, gia vị.

- Giá, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

- Bánh canh, thịt bò, nấm rơm, cà rốt, vị bún bò, chả lụa, ngò, gia vị.

THỨNĂM

29/03/2018

 

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho đậu hủ.

- Canh chua cá.

 

- Mướp  xào.

 

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Nui.

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Cá, rau muống, đậu bắp, cà chua, giá, me, hành, ngò.

- Mướp, thịt heo, gia vị.

 

 

 

- Sữa nuti.

- Nui, thịt gà, nấm rơm, cà rốt, gia vị.

 

THỨ SÁU

30/03/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- Chả cá chiên.

- Canh rau.

 

- Su su, cà rốt xào.

 

* Ăn xế:

- Sữa

-  Bún chả giò.

 

- Gạo.

- Chả cá, dầu ăn.

- Mướp, rau dền, mồng tơi, tôm, gia vị..

- Su su, cà rốt, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

- Bún, nấm mèo, mì tôm, bánh pía, gia vị.

 

 

                                                                               P.Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                   

                                                                                       Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 02/04/2018 ĐẾN NGÀY 06/ 04/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

02/04/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho đậu hủ

- Canh rau.

- Su su xào.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

-  Cháo thịt vịt.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Sườn non, mướp khía, rau dền, mồng tơi, gia vị.

- Su su, thịt heo, gia vị.

 

- Sữa Nuti

- Gạo, thịt vịt, đậu xanh, bí đỏ, nấm rơm, hành, ngò.

THỨ BA

03/04/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho xúc xích.

- Canh cải vún.

- Bắp cải thảo xào.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

- Phở bò.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, xúc xích, gia vị.

- Cải vún, tôm, gia vị.

- Bắp cải thảo, thit heo, gia vị.

 

 

- Sữa Nuti

- Thịt bò, phở, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

THỨ TƯ 04/04/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Chả cá.

- Canh bí xanh.

-  Dưa leo xào.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bánh canh bột xắt.

 

- Gạo.

- Chả cá, dầu.

- Bí xanh, sườn non, gia vị.

- Dưa leo, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

- Bánh canh, thịt heo, nấm rơm, cà rốt, hành, ngò, gia vị.

THỨ NĂM

05/04/2018

 

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Lạp xưởng chiên.

- Canh chua cá.

 

- Mướp  xào.

 

 

* Ăn xế:

- Sữa

-  Bún nấu nấm.

 

- Gạo.

- Lạp xưởng, dầu ăn.

- Cá, rau muống, đậu bắp, cà chua, giá, me, hành, ngò.

- Mướp, thịt heo, gia vị.

 

 

 

- Sữa nuti.

- Bún, thịt gà, nấm rơm, cà rốt, gia vị.

THỨ SÁU

06/04/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- File basa muối sả ớt không cay.

- Canh đu đủ.

- Giá xào.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Miến.

 

- Gạo.

- Cá basa,dầu ăn.

 

- Đu đủ,sườn non, gia vị..

- Giá, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

- Miến, thịt gà,cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

 

                                                                               P.Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                   

                                                                                       Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 09/04/2018 ĐẾN NGÀY 13/ 04/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

09/04/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho xúc xích

- Canh rau.

- Su su xào.

 

 

* Ăn  xế:

- Sữa

- Cháo lươn.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, xúc xích, gia vị.

- Sườn non, mướp khía, rau dền, mồng tơi, gia vị.

- Su su, thịt heo, tim heo, gia vị.

 

- Sữa Nuti

- Gạo, lươn, đậu xanh, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò.

THỨ BA

10/04/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Trứng sốt cà.

- Canh súp.

- Dưa leo xào.

 

 

* Ăn  xế:

- Sữa

-  Nui .

 

 

- Gạo.

- Trứng, cà chua, gia vị.

- Khoai tây, cà rốt, bông cải, củ dền, su su, sườn non, gia vị.

- Dưa leo, mực, gia vị.

 

- Sữa Nuti

- Nui, thịt heo, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

THỨ TƯ 11/04/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Cá lóc kho cà chua.

- Canh bầu.

- Bắp cải thảo xào.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bún bò huế.

 

- Gạo.

- Cá lóc, cà chua, gia vị.

- Bầu, sườn non, gia vị.

- Bắp cải thảo, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

- Bánh canh, thịt bò, nấm rơm, cà rốt, vị bún bò, chả lụa, ngò, gia vị.

THỨ NĂM

12/04/2018

 

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho đậu hủ.

- Canh chua cá.

 

- Mướp  xào.

 

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Hủ tiếu.

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Cá, rau muống, đậu bắp, cà chua, giá, me, hành, ngò.

- Mướp, thịt heo, gia vị.

 

 

 

- Sữa nuti.

- Hủ tiếu, thịt gà, nấm rơm, cà rốt, gia vị.

 

THỨ SÁU

13/04/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- File basa muối sả ớt không cay.

- Canh bắp cải.

- Su su, cà rốt xào.

 

* Ăn xế:

- Sữa

-  Bún chả giò.

 

- Gạo.

- Cá basa,dầu ăn.

 

- Bắp cải, tôm, gia vị..

- Su su, cà rốt, thịt heo, gia vị.

 

 

- Sữa nuti.

- Bún, nấm mèo, mì tôm, bánh pía, gia vị.

 

 

                                                                               P.Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                    

                                                                                       Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 16/04/2018 ĐẾN NGÀY 20/ 04/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

16/04/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt ram kho trứng .

- Canh cải nhún.

- Tráng miệng: chuối cau.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

-  Bánh canh bột xắt.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, trứng vịt, gia vị.

- Sườn non, cải nhún, gia vị.

- Chuối cau.

 

 

- Sữa Nuti

- Bánh canh, thịt vịt, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò.

THỨ BA

17/04/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Chả cá chiên.

- Canh bí đỏ.

- Tráng miệng: Quýt.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

-  Bún cà ri .

 

 

- Gạo.

- Chả cá, gia vị.

- Bí đỏ, sườn non, gia vị.

- Quýt.

 

 

- Sữa Nuti

- Bún, thịt heo, cà rốt, nấm rơm, khoai lang, gia vị.

 

THỨ TƯ 18/04/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt gà kho.

- Canh rau.

 

- Tráng miệng: Lê đường.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bún bò huế.

 

- Gạo.

- Thịt gà, gia vị.

- Rau dền, mồng tơi, mướp, thịt heo, gia vị.

- Lê đường.

 

 

- Sữa nuti.

- Bánh canh, thịt bò, nấm rơm, cà rốt, vị bún bò, chả lụa, ngò, gia vị.

THỨ NĂM

19/04/2018

 

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho đậu hủ.

- Canh chua cá.

 

- Tráng miệng: Dưa hấu.

 

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Nui.

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Cá, rau muống, đậu bắp, cà chua, giá, me, hành, ngò.

- Dưa hấu.

 

 

 

- Sữa nuti.

- Nui, thịt gà, nấm rơm, cà rốt, gia vị.

 

THỨ SÁU

20/04/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- File basa muối sả ớt không cay.

- Canh khoai tím.

- Tráng miệng: Rau câu

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Mì xào.

 

- Gạo.

- Cá basa,dầu ăn.

 

- Khoai tím,sườn non, gia vị..

- Rau câu.

 

 

- Sữa nuti.

- Mì tôm, thịt heo, rau cải thìa, nấm rơm, gia vị.

 

 

                                                                               P.Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                    

                                                                                       Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 23/04/2018 ĐẾN NGÀY 27/ 04/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

23/04/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm.

- Trứng sốt cà.

- Canh bắp cải.

- Tráng miệng: Xoài

 

* Ăn  xế:

- Sữa.

- Miến.

 

 

- Gạo.

- Trứng, cà chua, gia vị.

- Bắp cải, sườn non, gia vị.

- Xoài.

 

 

- Sữa Nuti

- Miến, thịt gà, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

THỨ BA

24/04/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho tôm.

- Canh rau.

 

- Tráng miệng: Quýt đường

 

* Ăn  xế:

- Sữa

- Bún rêu.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, tôm, gia vị.

- Rau mồng tơi, rau dền, mướp, gia vị.

- Quýt.

 

 

- Sữa Nuti

- Bún, cua, cà rốt, nấm rơm, cà chua, đậu hủ, mắm ruốc, gia vị.

 

THỨ TƯ

25/04/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Chả cá

- Canh súp.

 

- Tráng miệng: Sa bô chê.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bánh canh bột xắt.

 

- Gạo.

- Chả cá, dầu.

- Khoai tây, củ dên, cà rốt, củ su, sườn non, gia vị.

- Quả sa bô chê.

 

 

- Sữa nuti.

- Bánh canh, thịt gà, nấm rơm, cà rốt, hành, ngò, gia vị.

THỨ NĂM

26/04/2018

 

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho đậu hủ

- Canh chua cá điêu hồng.

 

- Tráng miệng: mận.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Phở tươi.

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Cá, rau muống, đậu bắp, cà chua, giá, me, hành, ngò.

- Quả mận.

 

 

- Sữa nuti.

- Phở, thịt bò, cà rốt, nấm rơm, hành lá, ngò, gia vị

 

 

THỨ SÁU

27/04/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- File basa muối sả ớt không cay.

- Canh cải nhún.

- Tráng miệng: Thanh long

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Cháo hải sản.

 

- Gạo.

- Cá basa,dầu ăn.

 

- Cải nhún, thịt heo, gia vị..

- Thanh long.

 

 

- Sữa nuti.

- Gạo, nấm rơm, cà rốt, tôm, mực, gia vị.

 

 

                                                                           P.Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                             Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 30/04/2018 ĐẾN NGÀY 04/ 05/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

30/04/2018

 

Nghĩ lễ 30/4

 

THỨ BA

01/05/2018

 

Nghĩ lễ 01/5

 

THỨ 4

02/05/2018

* Ăn trưa:

- Cơm.

- Trứng sốt cà .

- Canh bí xanh.

- Tráng miệng: chuối cau.

 

* Ăn  xế:

- Sữa.

- Cháo.

 

 

- Gạo.

- Trứng vịt, cà chua, gia vị.

- Sườn non, bí xanh, gia vị.

- Chuối.

 

 

- Sữa Nuti

- Gạo, thịt gà, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò.

THỨ 5

03/05/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho đậu hủ.

- Canh bầu.

- Tráng miệng: Dưa hấu.

 

* Ăn  xế:

- Sữa.

- Bún cà ri.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Bầu, tôm, gia vị.

- Dưa hấu.

 

 

- Sữa Nuti

- Bún, khoai lang, thịt heo, sữa, dừa, gia vị.

 

 

THỨ SÁU

04/5/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- Chả cá chiên.

- Canh chua.

 

- Tráng miệng: Quýt thái.

 

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bánh canh bột xắt.

 

- Gạo.

- Chả cá, gia vị.

- Rau muống, giá, đậu bắp, me, cá, gia vị..

- Quýt.

 

 

 

- Sữa nuti.

.- Bánh canh, thịt heo, cà rốt, nấm rơm, củ cải trắng, gia vị.

 

 

                                                                           P.Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                             Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 07/5/2018 ĐẾN NGÀY 11/5/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

07/5/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm.

- Thit kho trứng.

- Canh bắp cải thảo.

 

- Tráng miệng: Lê đường

 

 

* Ăn  xế:

- Sữa

-  Cháo.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, trứng vịt, gia vị.

- Bắp cải thảo, sườn non, gia vị.

- Quả lê

 

 

 

- Sữa Nuti

- Gạo, thịt vịt, cà rốt, bí đỏ, gia vị.

THỨ BA

08/05/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm.

- Thịt kho đậu hủ.

- Canh rau.

 

- Tráng miệng: Mận.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

- Hủ tiếu.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Rau dền, mồng tơi, mướp, sườn non, gia vị.

- Mận.

 

 

- Sữa Nuti

- Hủ tiếu, thịt gà, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

THỨ TƯ

09/05/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Chả cá chiên.

- Canh đu đủ.

- Tráng miệng: Táo ( bom).

 

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bánh canh bột xắt.

 

- Gạo.

- Chả cá, dầu ăn.

- Đu đủ, sườn non, gia vị.

- Quả táo.

 

 

 

- Sữa nuti.

- Bánh canh, thịt heo, nấm rơm, cà rốt, hành, ngò, gia vị.

THỨNĂM

10/05/2018

 

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Lạp xưởng chiên.

- Canh chua cá điêu hồng.

 

- Tráng miệng; quýt đường.

 

 

* Ăn xế:

- Sữa

-  Bún nấu nấm.

 

- Gạo.

- Lạp xưởng, gia vị.

- Cá, rau muống, đậu bắp, cà chua, giá, me, hành, ngò.

- Quả quýt.

 

 

- Sữa nuti.

- Bún, thit heo, nấm rơm, cà rốt, gia vị.

 

THỨ SÁU

09/02/2018

* Ăn trưa:

- Cơm.

- Thit gà ram.

- Canh khoai tím.

- Tráng miệng: dưa hấu

 

* Ăn xế:

- Sữa

-  Nui .

 

- Gạo.

- Thịt gà, gia vị.

- Sườn non,  khoai tím, gia vị.

- Dưa hấu.

 

 

- Sữa nuti.

- Nui, thịt heo, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

                                                                      

                                                                               P.Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                                  Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY14/5/2018 ĐẾN NGÀY 18/ 5/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

14/5/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm.

- Thịt kho đậu hủ.

- Canh rau nấu cua.

 

- Tráng miệng: Lê đường

 

* Ăn  xế:

- Sữa.

- Cháo lươn.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Cua, mướp khía, rau ngót, gia vị.

- Lê đường.

 

 

- Sữa Nuti

- Gạo, lươn, đậu xanh, khoai môn, nấm rơm, hành, ngò.

THỨ BA

15/5/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho trứng cút.

- Canh cải nhún nấu thịt.

- Tráng miệng: chuối cau.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

- Phở.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, trứng cút, gia vị.

- Cải nhún, sườn non, gia vị.

- Chuối cau.

 

- Sữa Nuti

- Phở, thịt bò, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

THỨ TƯ

16/5/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

-  Chả cá

- Canh súp.

 

- Tráng miệng: dưa hấu.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bún bò huế.

 

- Gạo.

- Chả cá, dầu.

- Khoai tây, củ dên, cà rốt, củ su, sườn non, gia vị.

- Dưa hấu.

 

 

- Sữa nuti.

-Bánh canh, thịt bò, nấm rơm, cà rốt, hành, ngò, gia vị.

THỨNĂM

17/5/2018

 

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt ram.

- Canh chua cá điêu hồng.

 

- Tráng miệng: quýt đường.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bánh canh.

 

- Gạo.

- Thịt ram, gia vị.

- Cá, rau muống, đậu bắp, cà chua, giá, me, hành, ngò.

- Quýt.

 

 

- Sữa nuti.

- Bánh canh, thịt heo, cà rốt, nấm rơm, hành lá, ngò, gia vị

 

THỨ SÁU

18/5/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- File basa muối sả ớt không cay.

- Canh bí xanh.

- Tráng miệng: Táo ( bom).

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bún thịt ram.

 

- Gạo.

- Cá basa,dầu ăn.

 

- Bí xanh, sườn non, gia vị..

- Quả táo.

 

- Sữa nuti.

.- Bún, thịt heo, dưa leo, xà lách, rau thơm, dừa tươi, ớt.

 

 

                                                                           P.Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                             Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 21/5/2018 ĐẾN NGÀY 25/5/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

21/5/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm.

- Thịt kho đậu hủ.

- Canh rau.

 

- Tráng miệng: chuối cau.

 

* Ăn  xế:

- Sữa.

- Bánh canh bột xắt.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Sườn non, mướp khía, rau ngót, gia vị.

- Quả chuối

 

 

- Sữa Nuti

- Bánh canh, thịt gà, cà rốt, nấm rơm, hành, ngò.

THỨ BA

22/5/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Trứng sốt cà.

- Canh bầu.

- Tráng miệng: xoài

 

* Ăn  xế:

- Sữa

- Nui.

 

 

- Gạo.

- Trứng vịt, cà chua, gia vị.

- Bầu, tôm, gia vị.

- Xoài.

 

 

- Sữa Nuti

- Thịt heo, nui, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

THỨ TƯ

23/5/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

-  Chả cá.

- Canh bí đỏ.

- Tráng miệng: dưa hấu.

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Cháo.

 

- Gạo.

- Chả cá, dầu.

- Bí đỏ, sườn non, gia vị.

- Dưa hấu.

- Sữa nuti.

 

- Gạo, thịt heo, nấm rơm, cà rốt, hành, ngò, gia vị.

THỨNĂM

24/5/2018

 

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm

- Gà kho.

- Canh chua cá điêu hồng.

 

- Tráng miệng: lê đường.

 

 

* Ăn xế:

- Sữa

- Bún nấu nấm.

 

- Gạo.

- Thịt gà, gia vị.

- Cá, rau muống, đậu bắp, cà chua, giá, me, hành, ngò.

- Quả lê.

 

 

- Sữa nuti.

- Bún, thịt heo, cà rốt, nấm rơm, hành lá, ngò, gia vị

THỨ SÁU

25/5/2018

* Ăn trưa:

- Cơm

- Thịt kho đậu que.

- Canh bắp cải.

- Tráng miệng: quýt đường.

 

* Ăn xế:

- Sữa.

- Phở bò.

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu que, gia vị.

- Bắp cải, sườn non, gia vị..

- Quýt.

 

 

- Sữa nuti.

- Phở, thịt bò, nấm rơm, ca rốt, gia vị.

 

 

                                                                           P.Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                             Hà Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN

TỪ NGÀY 28/5/2018 ĐẾN NGÀY 30/5/2018)

 

Ngày

Tên món ăn

Nguyên liệu

 

THỨ HAI

28/5/2018

 

* Ăn trưa:

- Cơm.

- Trứng chiên.

- Canh cải nhún.

- Tráng miệng: Chôm chôm.

 

 

* Ăn  xế:

- Sữa

-  Cháo.

 

 

- Gạo.

- Trứng vịt, gia vị.

- Cải nhún, sườn non, gia vị.

- Quả chôm chôm.

 

 

 

- Sữa Nuti

- Gạo, lươn, nấm rơm, bí đỏ, gia vị.

THỨ BA

29/05/2018

 

 

* Ăn trưa:

- Cơm.

- Thịt kho đậu hủ.

- Canh rau.

 

- Tráng miệng: Quýt đường.

 

* Ăn  xế:

- Sữa

- Hủ tiếu.

 

 

- Gạo.

- Thịt heo, đậu hủ, gia vị.

- Rau dền, mồng tơi, mướp, sườn non, gia vị.

- Quýt.

 

 

- Sữa Nuti

- Hủ tiếu, thịt gà, cà rốt, nấm rơm, gia vị.

 

THỨ TƯ

30/05/2018

 

 

 

 

Lễ tổng kết năm học 2017- 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                               P.Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                               Hà Thanh Xuân