PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trường mầm non Tuổi Thơ năm học 2019-2020

Lượt xem: 149

Căn cứ vào Quyết định số 64/QĐ-MN ngày 02/10/2019 về việc thành lập tổ công nghệ thông tin trường mầm non Tuổi Thơ năm học 2019-2020. Trưởng Ban công nghệ thông tin phân công cho các thành viên cụ thể như sau:

  1. Nguyễn Thị Thu Hồng: phụ trách chung
  2. Nguyễn Thị Hồng Huệ:

- Triển khai và hướng dẫn thực hiện các phần mềm giáo dục

- Quản lý Website của nhà trường

- Phụ trách quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy của nhà trường

- Phụ trách quản lý các phần mềm do Hiệu trưởng phân công

  1. Hà Thanh Xuân:

- Phụ trách phần mềm dinh dưỡng

- Quản lý hệ thống máy tính nhà trường. Tham mưu sữa chữa, trang bị các thiết bị máy tính trong nhà trường.

  1. Huỳnh Thị Bích Thuận:

- Vận động giáo viên tham gia các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Khuyến khích giáo viên soạn giảng giáo án điện tử, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy.

  1. Nguyễn thị Ngọc Hiệp:

- Hoàn tất các chứng từ, kế hoạch mua sắm các trang thiết bị về công nghệ thông tin trong nhà trường.

  1. Nguyễn Thị Kim Cương: Phụ trách theo dõi ứng dụng công nghệ thông tin tổ khối Lá
  2. Nguyễn Thị Thu Ba: Phụ trách theo dõi ứng dụng công nghệ thông tin tổ khối Mầm-Chồi.
  3. Nguyễn Thị Ngọc Triều: Phụ trách theo dõi kết quả cho trẻ làm quen với phần mềm trong máy tính của khối Mầm-Chồi.
  4. Mai Thị Ngọc Hằng: Phụ trách theo dõi kết quả cho trẻ làm quen với phần mềm trong máy tính của khối Lá.

Trên đây là bảng phân công nhiệm vụ các thành viên tổ công nghệ thông tin trường mầm non Tuổi Thơ năm học 2019-2020, đề nghị các thành viên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời cho trưởng ban giải quyết./.

 

Nơi nhận:

-   Thành viên tổ CNTT

-   Lưu: HS CNTT.

  TRƯỞNG BAN