LỊCH DỰ GIỜ DUYỆT HỒ THÁNG 01/2018

Lượt xem: 238

Ngày

Giáo viên

Hoạt động

Duyệt hồ sơ chuyên môn

2/1/2018

 

 

Lớp mầm

3/1/2018

 

 

Lớp chồi 1

4/1/2018

Uyên

Cương

Hoạt động học

Hoạt động VC góc

Lớp chồi 2

5/1/2018

Diễm

Lài

Hoạt động học

Hoạt động VC ngoài trời

Lớp chồi 3

8/1/2018

 

 

Lớp lá 1

9/1/2018

Hạnh

Đào

Hoạt động học

Hoạt động VC góc

Lớp Lá 2

10/1/2018

Lệ Hằng

Ngọc Hằng

Hoạt động học

Hoạt động VC góc

Lớp lá 3

11/1/2018

Thảo

An

Hoạt động học

Hoạt động VC góc

 

12/1/2018

Thuận

Hoạt động VC góc

 

 

Lưu ý: Giáo viên sắp xếp tham gia dự giờ đồng nghiệp

Kế hoạch có thể thay đổi do lịch chấm thi giáo viên giỏi cấp huyện hoặc thanh tra chuyên ngành.                                                                       

                                                                        Người lên lịch

 

 

 

 

                                                                   Nguyễn Thị Hồng Huệ