LỊCH DỰ GIỜ NHA HỌC ĐƯỜNG DUYỆT HỒ THÁNG 11/2017

Lượt xem: 244

Ngày

Lớp

Hoạt động

Duyệt hồ sơ chuyên môn

1/11/2017

Lá 3, chồi 3

Nha học đường

 

2/11/2017

Lá 1, chồi 1

Nha học đường

 

3/11/2017

Lá 2, chồi 2

Nha học đường

 

8/11/2017

 

 

Mầm

9/11/2017

 

 

Chồi 1

10/11/2017

 

 

Chồi 2

13/11/2017

 

 

Chồi 3

14/11/2017

 

 

Lá 1

15/11/2017

 

 

Lá 2

16/11/2017

 

 

Lá 3