A/ TUYỂN SINH

Trả lời: đang cập nhật...
Trả lời: Nhà trường tuyển sinh các đối tượng như sau...

Trả lời:

- Bản sao giấy khai sanh.

- Sổ hộ khẩu phô tô.

- Hồ sơ xin học (có tại trường).

Trả lời: đang cập nhật...

 B/ HỌC PHÍ

Trả lời: đang cập nhật...

 C/ CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ THỜI GIAN

Trả lời: Đang cập nhật...
Trả lời: - Sáng phụ huynh có thể đưa trẻ đến trường từ lúc 6h30’ – 7h30’. - Chiều phụ huynh đón trẻ lúc 16h00’.
Trả lời: Nếu phụ huynh có nhu cầu cần đón trẻ về sớm thì có thể liên hệ giáo viên chủ nhiệm và bảo vệ nhà trường xin rước trẻ về sớm.